Onbetaalde rekeningen door Nederlanders?

Zaken gedaan met een Nederlander en geen geld ontvangen? Vul het onderstaande formulier in om snel en zonder kosten te krijgen waar u recht op heeft.


Hoe werken wij?

Gratis

Als wij niets voor u kunnen incasseren, betaalt u ook niets. Als er wel betaald wordt, bepaalt de wet dat de wanbetaler de incassokosten moet betalen.

Percentage van verschuldigd bedrag

De vergoeding voor incassokosten in vonnissen tussen burgerlijke partijen wordt sinds 1 juli 2012 berekend als percentage van het bedrag dat de wanbetaler aan de schuldeiser is verschuldigd:

  • Minimumbedrag € 40
  • Maximumbedrag € 6.775

Wanneer de wanbetaler een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Wanneer de wanbetaler geen consument is, maar een ondernemer kan in de overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Experts

Wij werken niet met juristen of allerlei zogenaamde experts, maar uitsluitend met bij de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven advocaten die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Wat kunt u zelf doen?

Betaalt uw buitenlandse klant de rekening niet? Probeer zelf eerst het volgende:

  1. Stuur eerst een betalingsherinnering naar uw Nederlandse klant en geef aan dat deze binnen 7 dagen moet betalen.
  2. Als de betalingsherinnering niet het gewenste effect heeft, is ons advies om de wanbetaler  te bellen. 
  3. Heeft het aanroepen van stap 2 geen effect? Dan is ons advies om een ​​laatste aanmaning te sturen met een betaaltermijn van 7 dagen. Zo krijgt uw klant nog een laatste kans om de openstaande rekening te betalen. 
  4. Zodra wij uw incassozaak hebben ontvangen, gaat een in Nederland ingeschreven advocaat voor u aan de slag en wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.